Επίσημες μεταφράσεις


Η DeskNET αποτελεί τη σίγουρη λύση για τις επίσημες, επικυρωμένες μεταφράσεις των πελατών της, καθώς διαθέτει ευρύ φάσμα αξιόπιστων και ευσυνείδητων δικηγόρων, μέλη δικηγορικών συλλόγων. Οι επικυρωμένες μεταφράσεις μας έχουν ακριβώς την ίδια ισχύ και εγκυρότητα, βάσει ελληνικής νομοθεσίας, όπως συμβαίνει και με τις υπόλοιπες Αρχές και φορείς του Δημοσίου.

Διαβάστε περισσότεραΕπικύρωση μεταφράσεων


Η DeskNET αποτελεί τη σίγουρη λύση για τις επίσημες, επικυρωμένες μεταφράσεις των πελατών της, καθώς διαθέτει ευρύ φάσμα αξιόπιστων και ευσυνείδητων δικηγόρων, μέλη δικηγορικών συλλόγων. Οι επικυρωμένες μεταφράσεις μας έχουν ακριβώς την ίδια ισχύ και εγκυρότητα, βάσει ελληνικής νομοθεσίας, όπως συμβαίνει και με τις υπόλοιπες Αρχές και φορείς του Δημοσίου.

Διαβάστε περισσότερα


Μετάφραση εγγράφων και κειμένων


Το μεταφραστικό κέντρο της Desknet αναλαμβάνει επίσημες μεταφράσεις δημοσίων και ιδιωτικών εγγράφων, είτε αλλοδαπών προς χρήση στην Ελλάδα είτε ελληνικών δημοσίων εγγράφων που θα κατατεθούν σε χώρες του εξωτερικού.

Σε συνεργασία με ένα ευρύ δίκτυο επαγγελματιών μεταφραστών είμαστε σε θέση να τροφοδοτούμε τους πελάτες μας γρήγορα και υπεύθυνα με επίσημες μεταφράσεις, ώστε να γίνονται τα έγγραφά τους δεκτά από τις δημόσιες υπηρεσίες χωρίς καθυστερήσεις και προβλήματα.

Διαβάστε περισσότεραΔακτυλογραφήσεις


Η Desknet αναλαμβάνει αξιόπιστα, γρήγορα και οικονομικά δακτυλογραφήσεις κάθε είδους ελληνικών (μονοτονικών και πολυτονικών) και ξενόγλωσσων κειμένων (βιβλίων, πτυχιακών εργασιών, νομικών κειμένων, επιστημονικών άρθρων, μαθηματικών σημειώσεων, πινάκων, σχημάτων, φορμών, φροντιστηριακών σημειώσεων κλπ.).Παρουσιάσεις


Η DeskNET αποτελεί τη σίγουρη λύση για τις επίσημες, επικυρωμένες μεταφράσεις των πελατών της, καθώς διαθέτει ευρύ φάσμα αξιόπιστων και ευσυνείδητων δικηγόρων, μέλη δικηγορικών συλλόγων. Οι επικυρωμένες μεταφράσεις μας έχουν ακριβώς την ίδια ισχύ και εγκυρότητα, βάσει ελληνικής νομοθεσίας, όπως συμβαίνει και με τις υπόλοιπες Αρχές και φορείς του Δημοσίου.Απομαγνητοφωνήσεις


Η Desknet διαθέτει ένα ευρύτατο δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών οι οποίοι μπορούν να καλύψουν άριστα τις απαιτήσεις σας για οποιαδήποτε απομαγνητοφώνηση.

Οι τομείς ειδίκευσής μας: Ακροαματικής διαδικασίας σε δικαστήριο, Γενικών συνελεύσεων, Διασκέψεων, Εκδηλώσεων ...